De urgentie van voorlichting over zelfzorg, etniciteit, gender, geaardheid en seksualiteit

2/3 van de lhgbtqia+ gemeenschap en 83% van de mensen met een andere etnische achtergrond geeft aan zich in Nederland regelmatig gediscrimineerd te voelen (EU fundamental Rights Agency 2020) en vandaag de dag is 'Me-Too' een begrip dat niet meer weg te denken is. En als ik eerlijk ben vind ik dat niet vreemd, want wanneer in ons leven krijgen wij actief les over het omgaan met onszelf en andere mensen? We leren niet begrijpen hoe ons brein ons hierin stuurt.

Het brein plaatst dingen (en mensen) namelijk graag in hokjes. Vaak zorgt dat ervoor dat wij dingen kunnen leren en begrijpen, maar dat betekent dat alles wat niet binnen onze aangeleerde hokjes past meestal in het restbakje ‘oordelen’ valt. Die oordelen kunnen over anderen gaan, maar vaak betekent dat ook dat je snel over jezelf oordeelt. Hoe meer diversiteit jij hebt meegekregen, hoe inclusiever je kunt denken, omdat het oordelen-bakje zo leeg mogelijk blijft. Dat is de reden dat ik online spreek en les geef over zelfzorg en inclusiviteit. Zodat zo veel mogelijk mensen op jonge leeftijd al leren over de verschillende genders, etniciteiten en seksualiteiten.

Naast die drie onderwerpen praat ik zowel online als in de gastlessen veel over zelfzorg. Ik maak onderwerpen als onzekerheden, trots, kwetsbaarheid, zelfliefde, wensen en grenzen bespreekbaar. Dit doe ik omdat ik geloof dat compassie voor anderen begint bij liever zijn voor jezelf.

Een ander onderdeel in het programma is het biologische aspect van onze seksualiteit. Natuurlijk vertel ik over soa’s en anticonceptie, maar er is zo veel meer dan dat. Seksualiteit gaat over jezelf/anderen leren kennen, verbinding, grenzen stellen, genot en kwetsbaarheid. Hierin doel ik op alle genders en voorkeuren. Al denk ik dat de cis-gender hetero seksuele man het in deze maatschappij eigenlijk het zwaarst heeft en misschien wel het meest te leren heeft. Pas sinds 2022 staat de volledige clitoris in het biologie boek van het voortgezet onderwijs. Hoe kunnen we dan verwachten dat de cis-gender hetero seksuele man weet hoe seks bevredigend is voor een vulvadrager?

Wat ik online uitdraag en het lesprogramma dat ik heb gemaakt speelt een belangrijke rol in het gelijkwaardig maken van de verschillende geslachten, seksuele voorkeuren en etnische achtergronden. Alles is gericht op het verminderen van taboes, discriminatie, pesten en grensoverschrijdend gedrag. 

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Voor voortgezet onderwijs & MBO

Voorlichting & workshops

Gastles/workshop

Mogelijke onderwerpen:

- Cyberbullying

- Inclusief denken

- Seksles

- Discriminatie

Pakket 1: Kort maar krachtig

Een traject van 4 lessen, 4 weken achter elkaar waarin de
onderwerpen consent, genders & geaardheid, seksles en diversiteit
& racisme beknopt worden behandeld.

Pakket 2: Neem de tijd

Een traject waarbij alle lessen volledig behandeld kunnen worden,
ik de klas goed kan leren kennen en worstelende leerlingen zo veel mogelijk handvatten mee kan geven.

Pakket 3: Alles erop en eraan

In dit traject breng ik niet alleen de leerlingen maar ook de docenten kennis bij over genders, geaardheden, diversiteit en inclusiviteit. Hoe je vanuit didactisch oogpunt kunt reageren op leerlingen die vragen stellen of zichtbaar worstelen.

Één op één coaching

7% van de mensen, dus leerlingen, hoort bij de lhgbtqia+ gemeenschap. Dat betekent dat er per klas gemiddeld één of twee leerlingen zitten die zouden kunnen stoeien met hoe ze zijn geboren. Dit zijn leerlingen die ik graag coach om vol zelfvertrouwen te worden wie ze zijn.

Benieuwd naar de invulling en de kosten van het lesprogramma?

De link hieronder geeft je meer informatie